Formuła student

Formuła Student

Są to zawody przeznaczone dla uczelni i wydziałów technicznych z całego

świata. Na różnych torach wyścigowych – często tych samych, na których

odbywają się wyścigi Formuły 1 – studenci z najlepszych szkół wyższych

prezentują swoje bolidy. Liczą się zarówno właściwości jezdne auta, jak i

jego prezentacja. Samochody zaliczają się do różnego rodzaju klas i

muszą spełniać szereg wymagań bezpieczeństwa narzuconych

regulaminem zawodów FS.

Rozgrywane podczas zawodów konkurencje dzieli się na część statyczną i

dynamiczną. Łącznie do zdobycia jest 1000 punktów. Zwycięża drużyna,

która uzyska ich najwięcej. W konkurencjach dynamicznych bolid

testowany jest w takich kategoriach jak przyspieszenie na 75 metrów,

kilometrowy tor przeszkód i jazda na 22 km ze zmianą kierowcy. Do

konkurencji statycznych wliczamy prezentację biznesową, analizę

kosztów, inspekcję techniczną. Brany pod uwagę jest także design.