Generacja

Generacja przyszłości

Zespół AGH Racing jest laureatem grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Generacja Przyszłości” za projekt „AGH Racing 4xHYBRID – Innowacyjne technologie napędów hybrydowych w samochodach wyścigowych”, w ramach którego opracujemy bolid wyścigowy z napędem hybrydowym elektryczno spalinowym, wyposażonym w silniki typu Direct Drive, umieszczone w kołach z elektronicznie sterowaną trakcją.

W obecnym sezonie powstaje baza spalinowa projektu oraz prowadzone są prace rozwojowe nad silnikami elektrycznymi i regulatorami. Kolejne etapy będą prowadzone w późniejszym terminie.

Program „Generacja Przyszłości” wspiera studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów.

Mogą oni otrzymać wsparcie indywidualne do 100 000 zł lub zespołowe – do 500 000 zł. To pieniadzę na pokrycie kosztów m.in. wyjazdów na międzynarodowe zawody i konkursy czy zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej i odczynników. O pieniądze w ramach programu może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów.

Więcej na temat grantu można przeczytać na stronie http://www.nauka.gov.pl/generacja-przyszlosci/